Lid zijn bij Verto betekend:

 • Dat je je verantwoordelijk en respectvol gedraagt in en rond de sportzalen en ten opzichte van andere gymnasten en de trainers. Iedereen kan lid worden van Verto ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of huidskleur. Racistische opmerkingen of pestgedrag worden dus niet geduld.
 • Dat je materiaal en zalen respectvol behandeld en in goede staat houdt.
 • Dat je mede verantwoordelijk bent voor het proper houden van de sportzaal en de kleedkamers; afval hoort in de daarvoor voorziene vuilbakken thuis.
 • Dat je bij het verlaten van de zaal je eigen spullen terug meeneemt.
 • Dat je als wedstrijdgymnast je trainer en partners verwittigd wanneer je niet kan komen.
 • Dat je tijdig naar de training komt en zoveel mogelijk aanwezig bent.
 • Dat je tijdens de gehele training aanwezig blijft of dit anders duidelijk met de trainer afspreekt.
 • Dat je in aangepaste kledij komt trainen (maillot/ T-shirt en short, … GEEN jeans of casual kledij).
 • Lange haren bij elkaar bindt en geen lange oorbellen, ringen, armbanden, halskettingen draagt tijdens de training.
 • Je draagt veilige en propere schoenen tijdens de trainingen.  Indien je zonder schoeisel traint, zijn kousen niet toegelaten omwille van veiligheidsredenen.
 • Dat je je jaarlijks lidgeld betaald anders ben je niet verzekerd; de eerste 2 trainingen (proeflessen) moet je niet betalen.
 • Dat je niet rookt in de gebouwen.
 • Dat je geen frisdranken, eetwaren en snoepgoed meebrengt in de zaal (water en sportdranken zijn wel toegelaten).
 • Dat je best geen waardevolle voorwerpen (sierraden, GSM, geld,…) meebrengt naar de training en zeker niet onbewaakt achterlaat.
 • Dat je goedkeuring geeft voor publicatie van foto’s en beeldmateriaal op onze website, op sociale media of op andere publicaties van Verto.
 • Dat je eventuele medische aandoeningen tijdig doorgeeft aan je trainer.
 • Gymnasten onder invloed van alcohol of andere narcotica zijn niet toegelaten op een training.
 • Wedstrijddeelname bij Verto gebeurt op vrijwillige basis, maar bij annulatie van een inschrijving zonder grondige reden zullen de gemaakte kosten worden doorgerekend.
 • Behalve tijdens de proeflessen worden geen toeschouwers toegelaten in de sportzaal.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijk materiaal of kledij.
 • Lidgeld zal enkel in onderstaande gevallen (deels) terugbetaald worden. We rekenen een administratieve kost van 25 euro die wordt afgehouden van het terug te betalen lidgeld .
  • langdurige blessures mits doktersattest bij meer dan 4 uur training/week.
  • stopzetten lidmaatschap tijdens de eerste trainingsmaand na inschrijving
 • Bij niet naleven van het intern reglement, kan de club gepaste maatregelen nemen of overgaan tot uitsluiting.

Dit document maakt deel uit van het intern reglement van Verto Puurse Turnkringen VZW of kortweg Verto.
Terwijl de statuten de algemene, wettelijke afspraken vastleggen voor Verto, verwoord dit document de praktische en sportieve afspraken.

Mocht je hierover vragen hebben, kan je ons steeds bereiken via secretariaat@verto.be.

Opgemaakt te Puurs op 3 augustus 2016