Verto Puurse Turnkringen

Verto Puurse Turnkringen of kortweg Verto is een zeer dynamische gymnastiekclub met 600 leden en 60 enthousiaste trainers.

Een breed aanbod in verschillende gymdisciplines spreekt zowel jongeren als volwassenen aan.
Bij Verto vind je dan ook kleutergroepen, recreagym en conditieturnen, naast specialiteiten als acrogym, rope skipping, tumbling, trampoline en toestelturnen.
Ook voor taekwondo, hip hop of zaalvoetbal kan je bij Verto terecht.

Verto biedt zowel recreatieve als competitieve sportbeoefening aan.
Hierdoor voelt jong en oud zich direct thuis in de plezierige, ongedwongen sfeer binnen de club.
In de wedstrijdgroepen werken geselecteerde gymnasten aan hun technisch niveau onder leiding van gebrevetteerde trainers.

Ook het bestuur van Verto is sterk uitgebouwd. Binnen de VZW structuur wordt semi-professioneel gewerkt.
Een kwaliteitshandboek zorgt voor de noodzakelijke goede afspraken tussen trainers en bestuur.
Verto behaalde zo in 1998 al het IKSport kwaliteitslabel.

ONZE MISSIE

 • Verto, Puurse Turnkringen VZW biedt een gezondeaangename en sociale sportbeleving van hoge kwaliteit aan voor alle leeftijden in samenwerking met andere partners.
 • Verto richt zich op het aanbieden van gymnastiek en aanverwante disciplines aan een divers publiek in een geschikte omgeving.
 • Het evenwicht tussen recreatieve sportbeoefening en wedstrijdsport, gebaseerd op zowel plezierbeleving als individuele mogelijkheden en interesses, staat centraal bij Verto.
 • Verto is een financieel gezonde club, gestructureerd volgens de principes van kwaliteitszorg en een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking.

DE VERTO WAARDEN ONDERSTEUNEN DE MISSIE

 • We focussen op de sociale ontwikkeling van onze jonge sporters.  We leren hen samenwerken, begrip en respect hebben voor elkaar, hoe te bouwen aan een echte groepssfeer, …
 • Ons aangepast sportaanbod voor alle leeftijden is gebouwd op een specifieke aanpak voor jonge kinderen tot 12 jaar en voor jongeren & volwassenen.
 • Divers binnen Verto betekent voor ons diversiteit in individuele mogelijkheden, achtergrond, huidskleur,  sociale mogelijkheden …
 • Onze visie op het uitbouwen van een sterke vrijwilligerswerking staat duidelijk beschreven in ons vrijwilligersmanifest.
 • We zorgen voor een sportbeleving van hoge kwaliteit, zowel op pedagogisch, sporttechnisch als medisch vlak.  Onze kwaliteitszorg is gericht op opleidingen, kwalificaties en coaching van onze trainers, de juiste technische programma’s, voortdurende evaluaties, … en wordt beschreven in ons kwaliteitshandboek.
 • We werken in een aangepaste omgeving qua  zalen, juiste materialen en toestellen, alles  in een goed onderhouden en propere staat.
 • We zijn een drijvende kracht voor samenwerking met andere clubs, overheden en andere instellingen in Klein-Brabant en verder.

HISTORIEK

In Puurs waren twee enthousiaste turnkringen actief, namelijk de meisjesturnkring “Vlug en Vrij” en de jongensturnkring “T.H.O.S.” (Ter Heil Onzer Spieren).
Er werd steeds meer en meer samengewerkt tussen de beide turnkringen, voornamelijk met de turnfeesten.
De acrogym groep was al een voorproefje van een gemengde groep.
Op 10 September 1996 was er sprake van een VZW op te richten, één club voor de jongens en meisjes.
Op zoek naar een originele naam werd het woordenboek Latijn-Nederlands boven gehaald en is de naam Verto uit de bus gekomen, wat betekent “ik draai, ik zwaai”.
Zo werd de link naar het turnen gelegd, want zowat alle oefeningen vanaf rekstok tot tumbling sprongen zijn gebaseerd op draaibewegingen.
In 1996 was er de stichtingsvergadering van Verto Puurse Turnkringen VZW.
Dirk Tierens ( vroegere secretaris van T.H.O.S. ) werd voorzitter, Danielle Reusens penningmeester, Kurt Tierens secretaris.
Verder werden Joris De Witte en Jimmy Van Moer eveneens leden van de Raad van Bestuur, samen met Luc Boeykens die de taak van technisch leider kreeg toebedeeld.
T. H.O.S. en Vlug en Vrij bleven nog bestaan, maar acrogym en nieuwe groepen zoals dubbele mini trampoline, rope-skipping, conditietraining, turnen voor +18 jarigen en een omnisport-groep werden opgericht onder de naam Verto. Deze groepen waren voor zowel meisjes als jongens.
Op 31 mei 1997 kwamen de acro parents er bij, zoals de naam zegt, de ouders van de acro-gymers.
Zij richtte een eigen bestuur op waardoor Verto bestond uit drie groepen met elk een eigen werking onder de gemeenschappelijke koepel van Verto:
– Vlug en Vrij
– T.H.O.S.
– Acro parents
Na enige jaren zijn de acro parents een eigen club gestart, Acro Pro Gymnastics (nu Ambitious Pro Gymnastics).
Tijdens de turnshow van 1998 werd het huwelijk van Thos en Vlug en Vrij gevierd en zoals bij elk huwelijk horen daar ringen bij, in dit geval konden de turnringen niet ontbreken.
In de toekomst zoude beide clubs nog meer gaan samen werken als één grote club met één bestuur en werking.
In september 2001 was het dan zo ver, er werd afscheid genomen (met traantjes) van Vlug en vrij en van T.H.O.S. en Verto werd de officiële club.

Ondertussen groeide de club verder uit tot een club met 600 leden en 60 trainers.
Naast een zuivere gymnastiekclub, kan nu ook bij Verto terecht voor onder andere taekwondo en zaalvoetbal.