Wat bij een ongeval?

Mocht er zich een ongeval voordoen van, naar of tijdens de trainingen dient dit zo snel mogelijk door gegeven te worden aan het secretariaat van Verto:

 • Wanneer het ongeval zich tijdens de training voordoet, zal de trainer een ongevallenformulier meegeven.
 • Je kan dit formulier hieronder ook downloaden.
 • Het eerste deel dient ingevuld te worden door de trainers (hoe het ongeval gebeurd is) en aangevuld met de gegevens van het slachtoffer.
 • Het tweede deel dient door de geneesheer ingevuld te worden.
 • Het derde deel dient ingevuld te worden door de trainer en ondertekend door de ouders en de clubverantwoordelijke (secretaris).
 • Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
 • De ingevulde formulieren dienen binnen de 48u bij de ledenadministratie bezorgd te worden.
  Dit kan ingescand per mail (leden@verto.be), maar dient ook steeds origineel bezorgd te worden (Winkelveld 16, 2870 Puurs)
 • Het secretariaat meldt het schadegeval aan de Gymnastiek Federatie. Wanneer de aangifte op de federatie is binnengekomen, ontvangen het slachtoffer en de clubverantwoordelijke een mail met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
 • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan er een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
 • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd (zie hieronder) of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
 • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

Wie is verzekerd?
Elk lid dat ingeschreven is bij Verto en het basislidgeld betaald heeft, wordt verzekerd bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed).

Waarvoor ben je verzekerd?
Alle leden van Verto zijn verzekerd bij de Gymnastiek federatie met de standaard verzekering.
Je kan deze polis hieronder downloaden.

Is een uitgebreide verzekering mogelijk?
Je kan ook een uitgebreide verzekering selecteren bij de inschrijving. Hiervoor wordt 5€ extra aangerekend.
Je kan de polis hieronder downloaden.

Formulier opsturen

  Downloads