Een energieke,moderne sportclub draait door en rond een dynamische vrijwilligerswerking.  De club van de toekomst zal gebouwd zijn op en door een grote groep van vrijwilligers die zich goed voelen bij hun inbreng in de organisatie en door het gezelschap waarin ze zich thuis voelen.

Dit vraagt een totaal andere manier van werken, een totaal verschillende visie op organisatie en de belangrijke plaats van iedereen – sporters, ouders, sympathisanten, … – in de club.  Ieder op zijn manier, volgens zijn/haar voorkeur, binnen de eigen tijd.  Daarom heeft Verto de afgelopen 2 jaar aan een ander organisatiemodel gewerkt.

Waar wij naartoe willen, dat vindt u terug in ons vrijwilligersmanifest.  Hoe we dit gaan doen, met onze honingraat organisatie, onze cellen, onze vrijwilligersverantwoordelijken, … dat kan u zelf komen bekijken op onze activiteiten.  Of neem contact op met onze verantwoordelijke.  Alle interesse, ideeën en hulp zijn van harte welkom !

Het Verto vrijwilligersmanifestonze visie op het werken met vrijwilligers

Verto is een club, waarin alle vrijwilligers in een goede, positieve sfeer een hechte en plezante groep vormen, trots om vrijwilliger bij Verto te zijn.

De Verto vrijwilligers vormen een duidelijk aanwijsbare en aanspreekbare groep, bestaande uit een sterke kern van trekkers met daarrond een brede, groeiende groep van frequente vrijwilligers, die goed samenwerken, samenhangen en die steeds openstaan voor nieuwe mensen en ideeën.

De vrijwilligers bij Verto worden met veel empathie gevraagd en ingezet naar hun eigen kennis, kunnen en verwachtingen. Zij worden hiervoor op regelmatige momenten, zowel formeel als informeel, zowel spontaan als georganiseerd, geapprecieerd en bedankt.

De vrijwilligers vinden bij Verto een duidelijke structuur, waarin voor iedereen duidelijk is wat van hem of haar verwacht wordt.  Nieuwe vrijwilligers worden gecoached, met voldoende ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.

Gesteund op haar vrijwilligerswerking, evolueert Verto zo tot een kader waarbinnen een hele reeks van spontane initiatieven ontstaan, bedacht en gedragen door informele groepjes van vrijwilligers, die zelf ook weer nieuwe mensen aanspreken om nieuwe zaken te organiseren.

Het bestuur van Verto is hierbij vanuit de achtergrond altijd aanspreekbaar als gids en facilitator van de ondernemende vrijwilliger.

Gerrit Jacobs

Verantwoordelijke vrijwilligersbeleid